Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Małujowice stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu nieograniczonego.

Lp.  

Nr ewidencyjny nieruchomości

 

Pow. działki w ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Opis i położenie

 

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

Cena
 

1.

 

Działka:

Nr 570/2,

jedn. rej. Nr G.250,

ark. map 3,

Małujowice

 

 

 

Pow.

0,1900 ha.

 

 

 

OP1B/00021044/5

 

Działka niezabudowana, położona w południowo – zachodniej części obrębu Małujowice w sąsiedztwie terenów przemysłowych obrębu Skarbimierz – Osiedle,  w otoczeniu gruntów rolnych i przemysłowych zadrzewionych, ok. 8 km od centrum miasta Brzeg. Lokalizacja korzystna. Od wschodu działka przylega do ulicy Opakowaniowej. Działka ma kształt regularny, wg ewidencji gruntów stanowi w tereny różne, nie jest sklasyfikowana rolniczo. Ukształtowanie terenu płaskie. Działka jest zakrzaczona i zadrzewiona, nie jest używana, zalegają na niej odpady. Na mapie zasadniczej widoczna sieć elektroenergetyczna.

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Działki nr 570/2 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

– R – tereny rolnicze.

 

Przetarg

nieograniczony

 

28.500,00 zł

zw. z podatku  VAT

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia 12.08.2019 r.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 01.07.2019 r. do dnia 22.07.2019 r.

                                                                                                                                                         Andrzej Pulit

                                                                                                                                             Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł