- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Małujowice stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ograniczonego.

Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Małujowice stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu nieograniczonego.

Lp.  

Nr ewidencyjny nieruchomości

 

Pow. działki w ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Opis i położenie

 

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

Cena
 

1.

 

Działka:

Nr 570/2,

jedn. rej. Nr G.250,

ark. map 3,

Małujowice

 

 

 

Pow.

0,1900 ha.

 

 

 

OP1B/00021044/5

 

Działka niezabudowana, położona w południowo – zachodniej części obrębu Małujowice w sąsiedztwie terenów przemysłowych obrębu Skarbimierz – Osiedle,  w otoczeniu gruntów rolnych i przemysłowych zadrzewionych, ok. 8 km od centrum miasta Brzeg. Lokalizacja korzystna. Od wschodu działka przylega do ulicy Opakowaniowej. Działka ma kształt regularny, wg ewidencji gruntów stanowi w tereny różne, nie jest sklasyfikowana rolniczo. Ukształtowanie terenu płaskie. Działka jest zakrzaczona i zadrzewiona, nie jest używana, zalegają na niej odpady. Na mapie zasadniczej widoczna sieć elektroenergetyczna.

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Działki nr 570/2 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

– R – tereny rolnicze.

 

Przetarg

nieograniczony

 

28.500,00 zł

zw. z podatku  VAT

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia 12.08.2019 r.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 01.07.2019 r. do dnia 22.07.2019 r.

                                                                                                                                                         Andrzej Pulit

                                                                                                                                             Wójt Gminy Skarbimierz