Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Pępice stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Lp.  

Nr ewidencyjny nieruchomości

 

Pow. działki w ha

 

 

Nr księgi wieczystej

 

Opis i położenie

 

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

Cena
 

1.

 

Działka nr 481/1

Jedn. rej. Nr G 96,

ark. map 3,

Pępice

 

 

 

0,2300 ha

 

 

OP1B/00025567/5

 

Działka niezabudowana położona we wschodniej części wsi Pępice przy Potoku Pępickim, w otoczeniu gruntów niezabudowanych przeznaczonych pod zieleń oraz terenów rolnych. Lokalizacja ok. 7 km od centrum miasta Brzeg, w dużym oddaleniu od zabudowań wsi. Dojazd od zachodu nieurządzoną drogą. Uzbrojenie terenu: brak. Działka nie jest używana, występują na niej zakrzaczenia oraz samosiejki drzew.

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Działka nr 481/1 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

– ZL2– tereny łęgów i zieleni przybrzeżnej przy ciekach wodnych.

 

przetarg

 

5.200,00 zł

23% podatek VAT – Zwolniony

 

 

 

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia 07.06.2017r.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 26.04.2017r. do dnia 17.05.2017r.

 

Andrzej Pulit

                                                                                                                                                         Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł