Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Prędocin stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu nieograniczonego.

Lp.  

Nr ewidencyjny nieruchomości

 

Pow. działki w ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Opis i położenie

 

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

Cena
 

1.

 

Działka:

 

nr 19/1,

jedn. rej. Nr G.147,

ark. map 2,

Prędocin

 

 

 

Pow.

 

0,18 ha.

 

 

 

 

OP1B/00024351/1

 

Działka niezabudowana położona w środkowej części obrębu Prędocin jest otoczona terenami zabudowy gospodarczej oraz mieszkaniowej, od południa tereny rolne. Działka obecnie nie jest używana. Wzdłuż wschodniej granicy działki zadrzewienia i zakrzaczenia. Dojazd drogą gruntową od południa – średnio korzystny.

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

 

Działki nr 19/1 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

–RU2 – tereny ogrodów i sadów.

 

przetarg

 

9.900,00 zł

(zw. z podatku VAT)

 

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia 12.09.2017 r.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 31.07.2017 r. do dnia 21.08.2017 r.

 

  Andrzej Pulit 

Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł