Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Prędocin stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Lp.  

Nr ewidencyjny nieruchomości

 

Pow. działki w ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Opis i położenie

 

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

Cena
 

1.

 

Działka nr 17/1

Jedn. rej. Nr G. 147, ark. m. 2

Prędocin

 

Pow.

0,2000 ha

 

OP1B/00024351/1

 

Działka położona w środkowej części obrębu Prędocin, jest otoczona terenami zabudowy gospodarczej oraz mieszkaniowej, od południa tereny rolne. Dojazd wąską drogą asfaltową.

Uzbrojenie terenu: woda, prąd, kanalizacja. Działka jest w przeważającej części użytkowana rolniczo.

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Działka nr 17/1 – leży:

– częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem RM– tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

– częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem RU2– tereny ogrodów i sadów;

– częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem KDZ- tereny dróg publicznych- ulice zbiorcze.

 

przetarg

 

22.000,00 zł

netto

+

podatek VAT

w wysokości 23%

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 15.04.2016r. do dnia 06.05.2016r.

 

 

                                                                                                                                                                     Andrzej Pulit

                                                                                                                                                         Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł