Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Skarbimierz stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu nieograniczonego.

Lp.  

Nr ewidencyjny nieruchomości

 

Pow. działki w ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Opis i położenie

 

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

Cena
 

1.

 

Działka:

 

nr 20/8,

jedn. rej. Nr G.2,

ark. map 1,

Skarbimierz

 

 

 

Pow.

 

0,1672 ha.

 

 

 

 

OP1B/00047157/8

 

Działka niezabudowana położona w zachodniej części obrębu Skarbimierz przy głównej drodze prowadzącej do Skarbimierza – Osiedla,  w otoczeniu gruntów rolnych, w bliskim sąsiedztwie terenów usługowych (supermarket) i mieszkaniowych, lokalizacja gruntu rolnego – korzystna.

Dojazd drogą urządzoną od północy, z drogi  od południa brak zjazdu.

Ma korzystny do uprawy kształt. Kultura rolna gruntu rolnego dobra. W poprzek działki przebiega napowietrzna linia wysokiego napięcia, na działce nie są zlokalizowane słupy. Jest ustanowiona służebność przesyłu.

Ponadto przez środek działki w poprzek przebiega gazociąg gA350 oraz jest wyznaczony przebieg nowego gazociągu gA1000, o którego lokalizacji wpisano ostrzeżenie w dziale III księgi wieczystej. Brak ustanowionej służebności przesyłu dla istniejącego gazociągu.

Ustanowiona służebność przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja Sp. Akcyjna.

 

Działki nr 20/8 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

–R – tereny rolnicze.

 

przetarg

 

9.000,00 zł

(zw. z podatku VAT)

 

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia 30.04.2018 r.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 19 marca 2018 r. do dnia 09 kwietnia 2018 r.

 

 

            Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                      Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł