Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Skarbimierz stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu nieograniczonego.

Lp.  

Nr ewidencyjny nieruchomości

 

Pow. działki w ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Opis i położenie

 

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

Cena
 

1.

 

Działka:

 

nr 20/8,

jedn. rej. Nr G.2,

ark. map 1,

Skarbimierz

 

 

 

Pow.

 

0,1672 ha.

 

 

 

 

OP1B/00047157/8

 

Działka niezabudowana położona w zachodniej części obrębu Skarbimierz przy głównej drodze prowadzącej do Skarbimierza – Osiedla,  w otoczeniu gruntów rolnych, w bliskim sąsiedztwie terenów usługowych (supermarket) i mieszkaniowych, lokalizacja gruntu rolnego – korzystna.

Dojazd drogą urządzoną asfaltową od południa i gruntową od północy.

Działka jest użytkowania rolniczo (umowa dzierżawy do dnia 09.06.2017r.). Ma korzystny do uprawy kształt. Kultura rolna gruntu rolnego dobra. W poprzek działki przebiega napowietrzna linia wysokiego napięcia, na działce nie są zlokalizowane słupy. Jest ustanowiona służebność przesyłu.

Ponadto przez środek działki w poprzek przebiega gazociąg gA350 oraz jest wyznaczony przebieg nowego gazociągu gA1000, o którego lokalizacji wpisano ostrzeżenie w dziale III księgi wieczystej. Brak ustanowionej służebności przesyłu dla istniejącego gazociągu.

Ustanowiona służebność przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja Sp. Akcyjna.

 

Działki nr 20/8 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

–R – tereny rolnicze.

 

przetarg

 

9.000,00 zł

 

podatek VAT

w wysokości 23% – zwolniony

 

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia 09.06.017r.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 28.04.2017r. do dnia 19.05.2017r.

 

                                                                                                                                                                     Andrzej Pulit

                                                                                                                                                         Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł