Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Zwanowice stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu nieograniczonego.

Lp.  

Nr ewidencyjny nieruchomości

 

Pow. działki w ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Opis i położenie

 

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

Cena
 

1.

 

Działka:

 

nr 77/3,

jedn. rej. Nr G.66,

ark. map 2,

Zwanowice

 

 

 

Pow.

 

0,1092 ha.

 

 

 

 

OP1B/00026154/4

 

Działka niezabudowana, położona w północnej części obrębu Zwanowice w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej, przy głównej drodze asfaltowej, w sąsiedztwie przystanku autobusowego, ok. 11 km na wschód od centrum miasta Brzeg. Teren płaski, bez nasadzeń, brak utrudnień w zabudowie. Dojazd dobry od południa drogą urządzoną, asfaltową, od wschodu zaplanowana droga wewnętrzna. Uzbrojenie terenu: woda, prąd i kanalizacja.

Teren ten nie był bezpośrednio dotknięty powodzią w 1997 r.

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

 

Działki nr 77/3 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

– MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

przetarg

 

30.500,00 zł

netto

+

podatek VAT

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia 24.10.2020 r.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 13.10.2019 r. do dnia 03.11.2020 r.

 

               Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                                 Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł