Wykaz nieruchomości niezabudowanych zlokalizowanych w miejscowości Zwanowice stanowiących własność Gminy Skarbimierz przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu nieograniczonego.

 

 

Lp.  

Nr ewidencyjny nieruchomości

 

Pow. działki w ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Opis i położenie

 

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

Cena
 

1.

 

Działka:

nr 77/1,

jedn. rej. Nr G.66,

ark. map 2,

Zwanowice

 

 

 

Pow.

0,0985 ha.

 

 

 

OP1B/00026154/4

 

Działka niezabudowana, położona w północnej części obrębu Zwanowice w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej, w drugiej linii zabudowy od główne drogi asfaltowej, w pobliżu przystanku autobusowego, ok. 11 km na wschód od centrum miasta Brzeg. Dojazd od południa drogą urządzoną, asfaltową, a następnie  zaplanowana droga wewnętrzna (jeszcze nie jest urządzona). Uzbrojenie terenu: woda, prąd i kanalizacja (w drodze głównej), kanalizacja także  na sąsiedniej działce od północy.

Teren ten nie był bezpośrednio dotknięty powodzią w 1997 r.

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

 

Działki nr 77/1 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

– MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

przetarg

 

28.000,00 zł

netto

+

podatek VAT

 

  Działka:

nr 77/2,

jedn. rej. Nr G.66,

ark. map 2,

Zwanowice

 

Pow.

0,1029 ha.

 

 

OP1B/00026154/4

 

Działka niezabudowana, położona w północnej części obrębu Zwanowice w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej, w drugiej linii zabudowy od główne drogi asfaltowej, w pobliżu przystanku autobusowego, ok. 11 km na wschód od centrum miasta Brzeg. Dojazd od wschodu i południa drogami urządzonymi, asfaltową oraz o nawierzchni z kostki brukowej, natomiast komunikacja została zaplanowana drogą wewnętrzna (jeszcze nie jest urządzona). Uzbrojenie terenu: woda, prąd i kanalizacja (w drodze głównej), kanalizacja także  na sąsiedniej działce od północy. Sieć wodociągowa przecina działkę wzdłuż jej wschodniej granicy. Ponadto przez działkę przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna. Przyjęto jako dobre.

Teren ten nie był bezpośrednio dotknięty powodzią w 1997 r.

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

 

Działki nr 77/2 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

– MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

przetarg

 

28.000,00 zł

netto

+

podatek VAT

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia 21.03.2019 r.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 07.02.2019 r. do dnia 28.02.2019 r.

 

Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                                                              Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł