W Y K A Z

Wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

L.p.Oznaczenie nieruchomościPowierzchnia nieruchomościOpis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomościRoczny czynszOkres dzierżawyUwagi
1.działka nr 441 położona w Pępicach Gmina Skarbimierz  jedn. rejestrowa G1 KW Nr OP1B/00025651/10,7400 haRIVa – 0,7400 ha  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 441 leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: –  5R – tereny rolnicze, częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem 3KDD– tereny dróg i ulic publicznych klasy dojazdowej, częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: –  9R – tereny rolnicze.   Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo140,00 zł   Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: I rata do 15 września II rata do 15 listopada1-3 lat

 
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.  

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 17.01.2022 r. do dnia 07.02.2022 r.

                                                                                                                                                                                 Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł