W Y K A Z


Wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

L.p.Oznaczenie nieruchomościPowierzchnia nieruchomościOpis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomościRoczny czynsz w złOkres dzierżawyUwagi
1.Działka nr 3 położona w Skarbimierzu Gmina Skarbimierz, ark. m. 1, jedn. rejestrowa G. 2 KW Nr OP1B/00047157/80,9395 haRIIIb- 0,1747 ha RIVa- 0,7648 haZgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 3 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – 6R- tereny rolnicze.   Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo.180,00 zł   Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: I rata do 15 września II rata do 15 listopada3 lataPodatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca

Na nieruchomości ustanowiono służebność przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja.

Ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości na rzecz GAZ – SYSTEM

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

Wykaz niniejszy podlega publikacji prze okres 21 dni tj. od 03.10.2022 roku do 24.10.2022 roku.

                                                                                                                                                                      Andrzej Pulit

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł