W Y K A Z


Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

L.p.Oznaczenie nieruchomościPowierzchnia nieruchomościOpis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomościRoczny czynszOkres dzierżawyUWAGI
1.działka nr 33/4 położona w Prędocin  Gmina Skarbimierz jedn. rejestrowa G.147 KW Nr OP1B/00024351/10,1400 haRIVb- 0,0500 ha RIIIa- 0,0900 haZgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 33/4– leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – RU2- tereny ogrodów i sadów, RM- tereny zabudowy zagrodowej w gosp. rolnych, handlowych i ogrodniczych, 2KDW- drogi i ulice wewnętrzne.   Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo.40,00 zł   Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: I rata do 15 września II rata do 15 listopada.1-3 latPodatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 26 lipca 2022 r. do 16 sierpnia 2022 r.

                                                                                                                                                                      Andrzej Pulit

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł