W Y K A Z
Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Roczny czynsz Okres

dzierżawy

UWAGI
1. działka nr 45/2

położona Kopaniu

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.137

KW Nr OP1B/00005307/9

   0,1600 ha RV- 0,1600 ha

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 45/2 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: R- tereny rolnicze.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

10,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat
 
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 17 maja 2016 r. do 07 czerwca 2016r.

 

Andrzej Pulit

                                                                                                                                                         Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł