Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Roczny czynsz w zł Okres

dzierżawy

Uwagi
1. działka nr 75/1

ark. m. 2

położona w Zwanowicach

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.66

KW Nr OP1B/00026154/4

   0,1800 ha   RIVb- 0,1800 ha

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 75/1 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – ZL1 – tereny zieleni towarzyszącej, izolacyjnej.

Sposób zagospodarowania – jako użytek rolny

30,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

 

3 lata
 
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

.

 

Wykaz niniejszy podlega publikacji prze okres 21 dni tj. od 08 czerwca 2018 roku do 29 czerwca 2018 roku.

 

 

Andrzej Pulit

 

                                                                                                                                                                                 Wójt Gminy Skarbimierz


 

Drukuj Wydrukuj artykuł