W Y K A Z
Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Roczny czynsz Okres

dzierżawy

1. działka nr 74/3

położona w Kopaniu

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.137 KW Nr
OP1B/000005307/9

0,2900 ha ŁIV – 0,2900 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 74/3 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – R – tereny rolnicze.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

40,00 zł

 

Termin wnoszenia  opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat
 
2. działka nr 218/4 położona w Lipkach

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.190

KW Nr OP1B/00022138/8

0,1000 ha RIVa – 0,1000 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 218/4 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – R – tereny rolnicze.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

20,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat
 
3. działka nr 317

położona w Brzezinie

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.6

KW Nr OP1B/00025651/1

1,5900 ha   RIIIa – 0,6200 ha

RIIIa – 0,2500 ha

RIIIb – 0,5600 ha

RIIIb – 0,1600 ha

 

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 317 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – R – tereny rolnicze,

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

390,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat
 
4. działka nr 212

położona w Pępicach

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.266 KW Nr
OP1B/00017734/8

0,6000 ha ŁIII – 0,6000 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 212 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – ZL2 – tereny łęgów, zieleni przybrzeżnej, przy ciekach wodnych.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

120,00 zł

 

Termin wnoszenia  opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat
 
5. działka nr 213 położona w Pępicach

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.266

KW Nr OP1B/00017734/8

3,8900 ha ŁIII – 3,5700 ha

ŁV – 0,3200 ha

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 213 leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – ZL2 – tereny lasu, częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – R- tereny rolnicze, częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – KDG –

tereny dróg publicznych- droga główna.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

760,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat
 
6. część działki nr 239

położonej w Pawłowie

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.131

KW Nr OP1B/00023018/8

0,0250 ha RIIIb- 0,0250 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 239– częściowo leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – KDZ – tereny dróg publicznych – ulice zbiorcze;

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

10,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat
7. część działki nr 297

położonej w Skarbimierzu

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.62

KW Nr OP1B/00019948/5

0,0080 ha W- 0,0080 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 297 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.

Sposób zagospodarowania:
jako użytek rolny

20,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat
8. działka nr 194/3

położona w Łukowicach Brzeskich

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.77

KW Nr OP1B/00022139/5

0,3791 ha RIIIb- 0,3791 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 194/3 – częściowo leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – ZC – tereny cmentarzy, częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – ZL1 – tereny zieleni towarzyszącej, izolacyjnej;

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

90,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 28.04.2017r. do dnia 19.05.2017r.

 

                                                                                                                                             Andrzej Pulit

                                                                                                                                 Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł