W Y K A Z
Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Roczny czynsz Okres

dzierżawy

1. część działki nr 107/10 położona w Małujowicach

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G. 103

KW Nr OP1B/00007829/8

0,3000 ha N – 0,3000 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 107/10 – leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – R – tereny rolnicze; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem –  ZL – tereny lasów.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

80,00 zł

 

Termin wnoszenia  opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat
 
2. działka nr 260/2 położona w Łukowicach Brzeskich

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.77

KW Nr OP1B/00022139/5

0,3500 ha RIVa – 0,3500 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 260/2 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – RU2 – tereny ogrodów, sadów;

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

70,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat
 
3. działka nr 292/1 położona w Łukowicach Brzeskich 

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.77

KW Nr OP1B/00022139/5

0,1000 ha   RIIIb – 0,0100 ha

RIVa – 0,0400 ha

RIVb – 0,0500 ha

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 292/1 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – R – tereny rolnicze;

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

20,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat
 
4. działka nr 233/2

położona w Pępicach

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.96 KW Nr
OP1B/00025567/5

0,1100 ha RIVa – 0,1100 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 233/2 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – RU2 – tereny ogrodów i sadów.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

20,00 zł

 

Termin wnoszenia  opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat
 
5. działka nr 193

położona w Kopaniu Gmina Skarbimierz

jedn. Rejestrowa G 39

KW Nr OP1B/00005307/9

0,1000 ha RIVb – 0,1000 ha

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 193 – leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – R

tereny rolnicze; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem –  KDZ

tereny dróg publicznych, ulice zbiorcze.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

20,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat
 

 

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 21.09.2017r. do dnia 12.10.2017r.

            Andrzej Pulit

                                                                                                                                                         Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł