W Y K A Z
Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Roczny czynsz Okres

dzierżawy

UWAGI
1. cz. działki nr 238

położonej w Pawłowie

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.131

KW Nr OP1B/00023018/8

   0,0225 ha   RIIIb – 0,0225 ha

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 238 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem- RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem- KDZ – tereny dróg publicznych- ulice zbiorcze.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo.

10,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat
 
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.

 

 

2. cz. działki nr 238

położonej w Pawłowie

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.131

KW Nr OP1B/00023018/8

   0,0225 ha RIIIb – 0,0211 ha

Bi – 0,0014 ha

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 238 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem- RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem- KDZ – tereny dróg publicznych- ulice zbiorcze.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo.

10,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.

 

3. cz. działki nr 239

położona w Pawłowie

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G. 131

KW Nr OP1B/00023018/8

0,0250 ha RIIIb- 0,0250 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 239 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem- RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem- KDZ – tereny dróg publicznych- ulice zbiorcze.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo.

10,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.

 

 

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 17.04.2020 r. do dnia 08.05.2020 r.

 

 

Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz

 

Drukuj Wydrukuj artykuł