W Y K A Z

Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Roczny czynsz w zł Okres

dzierżawy

Uwagi
1. Działka nr 3

położona w Skarbimierzu

Gmina Skarbimierz, ark. m. 1,

jedn. rejestrowa G. 62

KW Nr OP1B/00019948/5

0,9395 ha RIIIb- 0,1747 ha

RIVa- 0,7648 ha

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 3 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – R- tereny rolnicze. 180,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

3 lata Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca

Na nieruchomości ustanowiono służebność przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

Wykaz niniejszy podlega publikacji prze okres 21 dni tj. od  10.11.2015 roku do             01.12.2015 roku.

 

Wójt Gminy Skarbimierz

                                                                                                                                                                                 Andrzej Pulit

Drukuj Wydrukuj artykuł