W Y K A Z
Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Roczny czynsz Okres

dzierżawy

UWAGI
1. działka nr 205/2

położona w Brzezina

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G. 95

KW Nr OP1B/00022140/5

0,1600 ha   ŁIV- 0,1600 ha

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 205/2– leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem –ZL1- tereny zieleni towarzyszącej, izolacyjnej, KDD- tereny dróg publicznych- ulice dojazdowe.

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo.

20,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat
 
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

2. cz. działki nr 238

położonej w Pawłowie

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.131

KW Nr OP1B/00023018/8

   0,0225 ha RIIIb – 0,0225 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 238 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem- RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem- KDZ – tereny dróg publicznych- ulice zbiorcze.

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo.

10,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.

 

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

3. działka nr 212

położona w Pępicach

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.266 KW Nr
OP1B/00017734/8

0,6000 ha ŁIII – 0,6000 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 212 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – ZL2 – tereny łęgów, zieleni przybrzeżnej, przy ciekach wodnych.

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

120,00 zł

 

Termin wnoszenia  opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat
 
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.

 

Obecnie zawarta umowa dzierżawy do dnia 26.05.2020r.

4. działka nr 213 położona w Pępicach

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.266

KW Nr OP1B/00017734/8

3,8900 ha ŁIII – 3,5700 ha

ŁV – 0,3200 ha

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 213 leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – ZL2 – tereny lasu, częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – R- tereny rolnicze, częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – KDG –

tereny dróg publicznych- droga główna.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

730,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat
 
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.

 

Obecnie zawarta umowa dzierżawy do dnia 26.05.2020r.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 25.05.2020 r. do dnia 15.06.2020 r.

 

 

                                                                                                                                                                                  Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                      Wójt Gminy Skarbimierz

 

 

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł