W Y K A Z

 

Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Roczny czynsz Okres

dzierżawy

Uwagi
1. działka nr 204/4

położona w Łukowicach Brzeskich Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G 77

KW Nr OP1B/00022139/5

0,2499 ha RIIIb – 0,2299 ha

RIVa – 0,0100 ha

Lz – 0,0100 ha

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 204/4 – leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem

–  RU2 – RU2 – tereny ogrodów, sadów;

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

60,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat
 
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.

 

2. działka nr 134

położona w Brzezinie

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.95

KW Nr OP1B/00022140/5

łącznie

 

0,7300 ha

  ŁIV – 0,7300 ha

Lz – 0,3000 ha

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 134– leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – R– tereny rolnicze;

 

Sposób zagospodarowania- utworzenie pszczelej pasieki.

70,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca

 

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 01.03.2021 r. do dnia 22.03.2021 r.

 

            Andrzej Pulit

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł