W Y K A Z

 

Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Roczny czynsz Okres

dzierżawy

Uwagi
1. działka nr 193

położona w Kopaniu Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G 39

KW Nr OP1B/00005307/9

0,1000 ha RIVb – 0,1000 ha

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 193 – leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – R – tereny rolnicze;

częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem

–  KDZ – tereny dróg publicznych, ulice zbiorcze.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

20,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat
 
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.

 

2. działki nr 194/5 oraz 194/10 łącznie

położone w Lipkach

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.153

KW Nr OP1B/00022138/8

łącznie

 

0,1800 ha

  PsIII- 0,1800 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki nr 194/5 i nr 194/10– leżą w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – R– tereny rolnicze;

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

40,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca
3. działka nr 194/3

położona w Łukowicach Brzeskich

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.77

KW Nr OP1B/00022139/5

0,3791 ha RIIIb- 0,3791 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 194/3 – częściowo leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – ZC – tereny cmentarzy, częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – ZL1 – tereny zieleni towarzyszącej, izolacyjnej;

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

90,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca
4. działka nr 292/1 położona w Łukowicach Brzeskich 

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.77

KW Nr OP1B/00022139/5

0,1000 ha RIIIb – 0,0100 ha

RIVa – 0,0400 ha

RIVb – 0,0500 ha

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 292/1 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – R – tereny rolnicze;

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

20,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca

 

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 24.02.2021 r. do dnia 17.03.2021 r.

 

 

Andrzej Pulit

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł