W Y K A Z

 

Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Roczny czynsz Okres

dzierżawy

Uwagi
1. działka nr 204/1

położona w Łukowicach Brzeskich Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G 77

KW Nr OP1B/00022139/5

0,1864 ha RIIIb – 0,1764 ha

Lz – 0,0100 ha

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 204/1 – leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: – 2MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

–  2MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

40,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat
 
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.

 

 

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 28.06.2021 r. do dnia 19.07.2021 r.

 

Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł