W Y K A Z

Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

L.p.Oznaczenie nieruchomościPowierzchnia nieruchomościOpis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomościRoczny czynszOkres dzierżawyUwagi
1.działka nr 77/4 położona w Kopaniu Gmina Skarbimierz  jedn. rejestrowa G.137 KW Nr OP1B/00005307/90,1900 haRIV – 0,1900 ha  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 77/4 – leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: –  5MNU – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami , częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem  –  1Kg – drogi transportu rolnego.   Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo20,00 zł   Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: I rata do 15 września II rata do 15 listopada1-3 lat

 
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.  
2.działka nr 194/3 położona w Łukowicach Brzeskich Gmina Skarbimierz  jedn. rejestrowa G. 77 KW Nr OP1B/00022139/50,3791 haRIIIb – 0,3791 ha  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 194/3 – leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: –  ZC – cmentarze, częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem  –  1ZI – Zieleń izolacyjna.   Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo90,00 zł   Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: I rata do 15 września II rata do 15 listopada1-3 latPodatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.    
3.działka nr 292/1 położona w Łukowicach Brzeskich Gmina Skarbimierz  jedn. rejestrowa G. 77 KW Nr OP1B/00022139/50,1000 haRIIIb – 0,0100 ha RIVa – 0,0400 ha RIVb – 0,0500 haZgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 292/1 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: –  7R – rolnictwo.   Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo20,00 zł   Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: I rata do 15 września II rata do 15 listopada1-3 latPodatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.  
4.działka nr 458 położona w Pępicach  Gmina Skarbimierz  jedn. rejestrowa G. 96 KW Nr OP1B/00025567/50,3500 haRIV – 0,3500 haZgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 458 – leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: –  5R – rolnictwo, częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem  –  3KDD – drogi i ulice publiczne klasy dojazdowej.   Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo70,00 zł   Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: I rata do 15 września II rata do 15 listopada1-3 latPodatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.  
5.działka nr 19/4 położona w Zwanowicach Gmina Skarbimierz  jedn. rejestrowa G. 66 KW Nr OP1B/00026154/40,3500 haRIVb – 0,3500 haZgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 19/4 – leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: –  5MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem  –  2KDZ – drogi i ulice publiczne klasy zbiorczej (droga wojewódzka nr 460), częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem  –  1R – rolnictwo   Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo50,00 zł   Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: I rata do 15 września II rata do 15 listopada1-3 latPodatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.  

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 01.12.2021 r. do dnia 22.12.2021 r.

                                                                                                                                                                                 Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł