W Y K A Z


Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

L.p.Oznaczenie nieruchomościPowierzchnia nieruchomościOpis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomościRoczny czynszOkres dzierżawyUWAGI
1.działka nr 231/2 położona Małujowicach  Gmina Skarbimierz, ark. m. 3 jedn. rejestrowa G.101 KW Nr OP1B/00025651/1   1,0300 haRIIIb- 1,0300 ha  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 231/2 – leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – 10R- tereny rolnicze, 1KDG- drogi i ulice publiczne klasy głównej (droga krajowa nr 39).   Sposób zagospodarowania- jako użytek rolny.230,00 zł   Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: I rata do 15 września II rata do 15 listopada1-3 lat

 
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca
2.Działka nr 28 położona w Zwanowicach, Gmina Skarbimierz, ark. m. 1 Jedn. rejestrowa G. 66, KW Nr OP1B/00026154/40,9700 ha  RV- 0,9700 haZgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka
 nr 28 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – 2 R- tereny rolnicze.   Sposób zagospodarowania-
jako użytek rolny
60,00 zł   Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: I rata do 15 września II rata do 15 listopada1-3 latPodatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

Wykaz niniejszy podlega publikacji prze okres 21 dni tj. od 23.02.2022 roku do 16.03.2022 roku.

                                                                                                                                                                      Andrzej Pulit

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł