W Y K A Z


Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

L.p.Oznaczenie nieruchomościPowierzchnia nieruchomościOpis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomościRoczny czynszOkres dzierżawyUwagi
1.działka nr 17/1 położona w Prędocin  Gmina Skarbimierz jedn. rejestrowa G.147 KW Nr OP1B/00024351/10,2000 haRIIIb- 0,0700 ha RIIIa- 0,1100 ha PsIII- 0,0200 haZgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 17/1 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – RU2- tereny ogrodów, sadów; – RM- tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; – KDZ- tereny dróg publicznych -ulice zbiorcze. 3KDW- drogi i ulice wewnętrzne.   Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo.100,00 zł Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: I rata do 15 września II rata do 15 listopada1-3 lat

 
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.   Aktualnie obowiązuje umowa do dnia 17.11.2022 r.  
2.działka nr 463 położona w Zielęcicach Gmina Skarbimierz jedn. rejestrowa G.188 KW Nr OP1B/00027510/5   0,9800 haRIVa- 0,1500 ha Lz-      0,1100 ha N-       0,7200 haZgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 463 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – 1ZC – tereny cmentarzy; – 1KDGP-W2- drogi i ulice publiczne klasy głównej ruchu przyśpieszonego (proponowany przebieg obwodnicy miasta Brzeg).   Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo.490,00 zł   Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: I rata do 15 września II rata do 15 listopada1-3 lat

 
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca. Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.
3.działka nr 462 położona w Zielęcicach  Gmina Skarbimierz jedn. rejestrowa G.5 KW Nr OP1B/00027510/5   5,6700 haRIVa- 4,8200 ha RV-    0,7800 ha Lz-      0,0700 ha        Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 462 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – 1ZC – tereny cmentarzy; 1KDGP-W2- drogi i ulice publiczne klasy głównej ruchu przyśpieszonego (proponowany przebieg obwodnicy miasta Brzeg).   Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo2835,00 zł   Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: I rata do 15 września II rata do 15 listopada1-3 lat

 
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca. Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 15.11.2022 r. do dnia  06.12.2022 r.

                                                                                                                                                          Andrzej Pulit

                                                                                                                                              Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł