W Y K A Z
Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Roczny czynsz Okres

dzierżawy

UWAGI
1. działka nr 19/1

położona w Prędocinie

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.147

KW Nr OP1B/00024351/1

   0,1800 ha   RIIIb – 0,0400 ha

RIIIa – 0,1400 ha

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 19/1 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – RU2- tereny ogrodów, sadów;

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

50,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

 

1-3 lat
 
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca
2. działka nr 17/1

położona w Prędocin

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.147

KW Nr OP1B/00024351/1

0,2000 ha RIIIb- 0,0700 ha

RIIIa- 0,1100 ha

PsIII- 0,0200 ha

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 17/1– leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – RU2- częściowo tereny ogrodów, sadów, RM- częściowo tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, KDZ- częściowo tereny dróg publicznych- ulice zbiorcze.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

50,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 18 lipca 2016 r. do dnia 08 sierpnia 2016r.

Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł