W Y K A Z
Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Roczny czynsz Okres

dzierżawy

UWAGI
2. działki nr 194/5 oraz 194/10 łącznie

położone w Lipkach

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.190

KW Nr OP1B/00022138/8

łacznie

 

0,1800 ha

  PsIII- 0,1800 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki nr 194/5 i nr 194/10– leżą w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – R- tereny rolnicze;

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

40,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 16 września 2016 r. do dnia 07 października 2016r.

 

 

Andrzej Pulit

                                                                                                                                                         Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł