W Y K A Z

Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Roczny czynsz Okres

dzierżawy

UWAGI
1. cz. działki nr 239

położonej w Pawłowie

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.131

KW Nr OP1B/00023018/8

   0,0250 ha   RIIIb – 0,0250 ha

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 239 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem- RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem- KDZ – tereny dróg publicznych- ulice zbiorcze.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo.

10,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat
 
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.

 

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

2. działka nr 332

położona w Pawłowie

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G. 4

KW Nr OP1B/00027840/7

0,1900 ha RIVb- 0,1900 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 332– leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem –RM- tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo.

30,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.

 

Obecnie zawarta umowa dzierżawy do dnia 19.11.2016r.

3. działka nr 205/2

położona w Brzezina

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G. 95

KW Nr OP1B/00022140/5

0,1600 ha ŁIV- 0,1600 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 205/2– leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem –ZL1- tereny zieleni towarzyszącej, izolacyjnej, KDD- tereny dróg publicznych- ulice dojazdowe.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo.

20,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.

 

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

4. działka nr 164/3

położona w Bierzowie

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G. 64

KW Nr OP1B/00022490/3

0,4464 ha RIVa- 0,1664 ha

RIVb- 0,2800 ha

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 164/3– leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem –R- tereny rolnicze, KDG- tereny dróg publicznych- droga główna.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo.

70,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.

 

Obecnie zawarta umowa dzierżawy do dnia 14.11.2016r.

5. działka nr 83/2

położona w Kopaniu

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G. 137

KW Nr OP1B/000005307/9

0,5900 ha RIVb- 0,5300 ha

RV- 0,0600 ha

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 83/2– leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem –R- tereny rolnicze, częściowo w kompleksie terenów oznaczonych  symbolem – RM-  tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – KDD- tereny dróg publicznych- ulice dojazdowe.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

80,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.

 

Obecnie zawarta umowa dzierżawy do dnia 18.11.2016r.

 

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 02.11.2016 r. do dnia 23.11.2016r.

 

Andrzej Pulit

                                                                                                                                             Wójt Gminy Skarbimierz

 

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł