W Y K A Z

Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Roczny czynsz Okres

dzierżawy

UWAGI
1. cz. działki nr 238

położonej w Pawłowie

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.131

KW Nr OP1B/00023018/8

   0,0250 ha   RIIIb – 0,0250 ha

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 238 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem- RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem- KDZ – tereny dróg publicznych- ulice zbiorcze.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo.

10,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat
 
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.

 

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

2. cz. działki nr 239

położona w Pawłowie

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G. 131

KW Nr OP1B/00023018/8

0,0250 ha RIIIb- 0,0231 ha

Bi- 0,0019 ha

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 239 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem- RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem- KDZ – tereny dróg publicznych- ulice zbiorcze.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo.

10,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.

 

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

3. działka nr 137/2 położona w Zwanowicach 

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G. 119

KW Nr OP1B/00026154/4

0,4400 ha RIIIb – 0,2100 ha

PsIII – 0,2300 ha

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 137/2 – leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – RU2 – tereny ogrodów, sadów; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem –  MN – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

100,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.

 

Obecnie zawarta umowa dzierżawy do dnia 19.12.2016r.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 24.11.2016 r. do dnia 15.12.2016r.

 

Andrzej Pulit

                                                                                                                                                         Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł