W Y K A Z

Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Roczny czynsz Okres

dzierżawy

1. działka nr 463

położona w Zielęcicach

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.188

KW Nr OP1B/00027510/5

   0,9800 ha   RIVa- 0,1500 ha

Lz-      0,1100 ha

N-       0,7200 ha

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 463 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – ZC – tereny cmentarzy

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

30,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

 

1-3 lat
 
2. działka nr 462

położona w Zielęcicach

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.5

KW Nr OP1B/00027510/5

   5,6700 ha   RIVa- 4,8200 ha

RV-    0,7800 ha

Lz-      0,0700 ha

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 462 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – ZC – tereny cmentarzy

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

900,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

 

1-3 lat

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 22 września 2015 r. do dnia 13 października 2015r.

 

                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Skarbimierz

                                                                                                                                                                                 Andrzej Pulit

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł