Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Roczny czynsz w zł Okres

dzierżawy

1.   Działka nr 77/4

położona w Kopaniu

Gmina Skarbimierz,ark.m. 1,

jedn. rejestrowa G.137

KW Nr OP1B/00005307/9

0,19 ha RV- 0,19 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 77/4 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – R- częściowo tereny rolnicze, KDD- częściowo tereny dróg publicznych – ulice dojazdowe.

 

Sposób zagospodarowania – jako użytek rolny

12,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

 

 

3 lata

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań. Wykaz niniejszy podlega publikacji prze okres 21 dni tj. od 03.08.2015 roku do  24.08.2015 roku.                       

Wójt Gminy Skarbimierz
Andrzej Pulit

Drukuj Wydrukuj artykuł