Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Lp. Nr ewidencyjny

działki

Opis nieruchomości Przeznaczenie

działki

Czynsz dzierżawny Uwagi
1. 2. 3. 4. 5. 6.
 

1.

 

dz. nr 539
o pow. 1,0200 ha

ark. m. 2

położona w obrębie Lipki

OP1B/00022138/8

 

Boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem szatniowo – socjalnym w miejscowości Lipki

 

 

 

Działka nr 539 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – US- tereny usług sportu, rekreacji  i oświaty

 

1.000,00 zł

+VAT

 

Cena za każdy kwartał kalendarzowy

 

 

 

 

Umowa zostanie zawarta
z Gminnym Zrzeszeniem ludowe Zespoły Sportowe w Skarbimierzu

3. dz. nr 321
o pow. 0,2800 ha

ark. m. 1

położona w obrębie Pawłów OP1B/00027840/7

Świetlica wiejska w miejscowości Pawłów Działka nr 321- leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – U2- częściowo tereny zabudowy usług oświaty,

– U4 – częściowo tereny zabudowy usług kultu religijnego.

1.000,00 zł

+VAT

 

Cena za każdy kwartał kalendarzowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowa zostanie zawarta
z Gminną Biblioteką Publiczną w Skarbimierzu

4. dz. nr 32/7
o pow. 0,7264 ha

ark. m. 1

położona w obrębie Kopanie OP1B/00046480/4

Świetlica wiejska w miejscowości Kopanie Działka nr 32/7- leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – US- częściowo tereny usług sportu i rekreacji,

– KDZ- częściowo tereny dróg publicznych- ulice zbiorcze,

– KDD- częściowo tereny dróg publicznych- ulice dojazdowe.

 

1.000,00 zł

+VAT

 

Cena za każdy kwartał kalendarzowy

5. dz. nr 5/4
o pow. 1,4300 ha

ark. m. 1

położona w obrębie Bierzów OP1B/00046451/2

Świetlica wiejska w miejscowości Bierzów Działka nr 5/4- leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – US- częściowo tereny usług sportu i rekreacji,

– KDZ- częściowo tereny dróg publicznych- ulice zbiorcze.

 

1.000,00 zł

+VAT

 

Cena za każdy kwartał kalendarzowy

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 10 grudnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014r.

 

Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł