- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Lp. Nr ewidencyjny

działki

Opis nieruchomości Przeznaczenie

działki

Czynsz dzierżawny Uwagi
1. 2. 3. 4. 5. 6.
 

1.

 

dz. nr 539
o pow. 1,0200 ha

ark. m. 2

położona w obrębie Lipki

OP1B/00022138/8

 

Boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem szatniowo – socjalnym w miejscowości Lipki

 

 

 

Działka nr 539 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – US- tereny usług sportu, rekreacji  i oświaty

 

1.000,00 zł

+VAT

 

Cena za każdy kwartał kalendarzowy

 

 

 

 

Umowa zostanie zawarta
z Gminnym Zrzeszeniem ludowe Zespoły Sportowe w Skarbimierzu

3. dz. nr 321
o pow. 0,2800 ha

ark. m. 1

położona w obrębie Pawłów OP1B/00027840/7

Świetlica wiejska w miejscowości Pawłów Działka nr 321- leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – U2- częściowo tereny zabudowy usług oświaty,

– U4 – częściowo tereny zabudowy usług kultu religijnego.

1.000,00 zł

+VAT

 

Cena za każdy kwartał kalendarzowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowa zostanie zawarta
z Gminną Biblioteką Publiczną w Skarbimierzu

4. dz. nr 32/7
o pow. 0,7264 ha

ark. m. 1

położona w obrębie Kopanie OP1B/00046480/4

Świetlica wiejska w miejscowości Kopanie Działka nr 32/7- leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – US- częściowo tereny usług sportu i rekreacji,

– KDZ- częściowo tereny dróg publicznych- ulice zbiorcze,

– KDD- częściowo tereny dróg publicznych- ulice dojazdowe.

 

1.000,00 zł

+VAT

 

Cena za każdy kwartał kalendarzowy

5. dz. nr 5/4
o pow. 1,4300 ha

ark. m. 1

położona w obrębie Bierzów OP1B/00046451/2

Świetlica wiejska w miejscowości Bierzów Działka nr 5/4- leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – US- częściowo tereny usług sportu i rekreacji,

– KDZ- częściowo tereny dróg publicznych- ulice zbiorcze.

 

1.000,00 zł

+VAT

 

Cena za każdy kwartał kalendarzowy

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 10 grudnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014r.

 

Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz