Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w najem.

 

Lp. Nr ewidencyjny

nieruchomości

Pow.

lokalu

 

Opis nieruchomości Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Roczny czynsz Uwagi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
 

1.

 

dz. nr 244

ark. m. 2

położona w obrębie Małujowic

OP1B/00007829/8

 

55,90 m²

 

Lokal usytuowany w budynku Domu Ludowego w Małujowicach o pow. 55,90 m².

Lokal przeznaczony na prowadzenie działalności usługowo – handlowej.

 

Działka nr 244 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – U3- częściowo tereny zabudowy usług kultury, KDZ- częściowo tereny dróg publicznych (ulice zbiorcze).

 

3 zł/m²

+VAT

 

Cena miesięcznego czynszu

Podatek od nieruchomości opłaca najemca.

Umowa do 3 lat

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia  01.12. 2016r. do dnia  22.12.2016r.

 

 

                                                                                                                                                         Andrzej Pulit

                                                                                                                                             Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł