Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w najem.

 

Lp. Nr ewidencyjny

nieruchomości

Pow.

lokalu

 

Opis nieruchomości Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Czynsz Uwagi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
 

1.

 

dz. nr 33/5

ark. m. 1

położona w obrębie Łukowice Brzeskie

OP1B/00027523/9

 

49,03 m²

 

Lokal użytkowy położony na parterze budynku nr 89 w Łukowicach Brzeskich Nieruchomość przeznaczona na prowadzenie świadczeń zdrowotnych.

 

 

Działka nr 33/5 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – U – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej, rzemieślniczej

 

147,09 zł

+VAT

 

Cena miesięcznego czynszu

 

Najemca ma obowiązek pokrywania dodatkowo miesięcznych opłat za media.

 

Umowa do 3 lat

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 30.01.2018 r. do dnia 20.02.2018 r.

 

Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł