Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w najem.

 

Lp. Nr ewidencyjny

nieruchomości

Pow.

lokalu

 

Opis nieruchomości Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Czynsz Uwagi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
 

1.

 

dz. nr 33/5

ark. m. 1

położona w obrębie Łukowice Brzeskie

OP1B/00027523/9

 

49,03 m²

 

Lokal użytkowy położony na parterze budynku nr 89 w Łukowicach Brzeskich. Nieruchomość przeznaczona na prowadzenie Podstawowej Opieki Zdrowotnej – lekarz rodzinny.

 

 

Działka nr 33/5 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – U – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej, rzemieślniczej

 

196,12 zł

+VAT

 

Cena miesięcznego czynszu

 

Najemca ma obowiązek pokrywania dodatkowo miesięcznych opłat za media.

 

Umowa na czas nieoznaczony.

 

 

Obecnie podpisana umowa do dnia 01.04.2021 r.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 01.03.2021 r. do dnia 22.03.2021 r.

 

 

                                                                                                                                          Andrzej Pulit

                                                                                                                                Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł