Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat

Lp.Nr ewidencyjny nieruchomościPow. lokalu  Opis nieruchomościPrzeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennegoMiesięczny czynszUwagi
1.2.3.4.5.6.7.
  1.  dz. nr 288/2 ark. m. 2 położona w obrębie Zielęcice OP1B/00018913/4  63,56 m²  Lokal usytuowany w budynku Domu Ludowego w Zielęcicach przy
ul. Klonowej 7 o pow. 63,56 m2. Lokal przeznaczony na prowadzenie działalności usługowo – handlowej.
  Działka nr 288/2 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – 1UP/U- zabudowa usług publicznych i zabudowa usługowa.  290,00 +VAT   Cena miesięcznego czynszu  Podatek za najem nieruchomości  opłaca najemca. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 27.01.2022 r. do dnia 17.02.2022 r.

                                                                                                                                                          Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł