Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat

 

Lp. Nr ewidencyjny

nieruchomości

Pow.

lokalu

 

Opis nieruchomości Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Miesięczny czynsz Uwagi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
 

1.

 

dz. nr 288/2

ark. m. 2

położona w obrębie Zielęcice

OP1B/00018913/4

 

63,56 m²

 

Lokal usytuowany w budynku Domu Ludowego w Zielęcicach przy ul. Klonowej 7 o pow. 63,56m2

Lokal przeznaczony na prowadzenie działalności usługowo – handlowej.

 

Działka nr 288/2 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – U3- tereny zabudowy usług kultury.

 

290,00

+VAT

 

Cena miesięcznego czynszu

 

Podatek za najem nieruchomości  opłaca najemca.

Na najem w/w nieruchomości zastała podpisana umowa na okres 3 miesięcy (tj. od dnia 08.01.2018 r. do dnia 08.03.2018 r.)

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia  11.01.2018 r. do dnia   01.02.2018 r.

 

 

Wójt Gminy Skarbimierz             

Andrzej Pulit  

Drukuj Wydrukuj artykuł