WYKAZ

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat

Lp. Nr ewidencyjny

nieruchomości

Pow.

lokalu

 

Opis nieruchomości Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Miesięczny czynsz Uwagi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
 

1.

 

dz. nr 288/2

ark. m. 2

położona w obrębie Zielęcice

OP1B/00018913/4

 

63,56 m²

 

Lokal usytuowany w budynku Domu Ludowego w Zielęcicach przy ul. Klonowej 7 o pow. 63,56m2

Lokal przeznaczony na prowadzenie działalności usługowo – handlowej.

 

Działka nr 288/2 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – U3- tereny zabudowy usług kultury.

 

290,00

+VAT

 

Cena miesięcznego czynszu

 

Podatek za najem nieruchomości opłaca najemca.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia   22.04.2015 r. do dnia   13.05.2015r.

Wójt Gminy Skarbimierz                       

Andrzej Pulit          

Drukuj Wydrukuj artykuł