- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w najem.

WYKAZ

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat

Lp. Nr ewidencyjny

nieruchomości

Pow.

lokalu

 

Opis nieruchomości Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Miesięczny czynsz Uwagi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
 

1.

 

dz. nr 288/2

ark. m. 2

położona w obrębie Zielęcice

OP1B/00018913/4

 

63,56 m²

 

Lokal usytuowany w budynku Domu Ludowego w Zielęcicach przy ul. Klonowej 7 o pow. 63,56m2

Lokal przeznaczony na prowadzenie działalności usługowo – handlowej.

 

Działka nr 288/2 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – U3- tereny zabudowy usług kultury.

 

290,00

+VAT

 

Cena miesięcznego czynszu

 

Podatek za najem nieruchomości opłaca najemca.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia   22.04.2015 r. do dnia   13.05.2015r.

Wójt Gminy Skarbimierz                       

Andrzej Pulit