Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości Pow. działki
w ha
Nr
księgi wieczystej
Położenie Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Rodzaj zbycia Cena nieruchomości

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
 

1.

 

Działka
nr 454/15

ark. m. 1,
jedn. rej. G. 191

 

 

pow.

0,0446 ha

 

OP1B/00027714/5

 

Łukowice Brzeskie

 

Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym nr 454/15  zbywana na poprawę zagospodarowania działki przyległej zabudowanej
nr 454/2. Działki położne w zachodniej  części obrębu Łukowice Brzeskie w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej – zabudowa szeregowa, jednorodzinna wolnostojąca oraz usług kultury, sportu i rekreacji. Od południa nieczynna linia kolejowa. ok. 9,5 km od centrum miasta Brzeg – lokalizacja średnio korzystna. Dojazd od północy drogą urządzoną płytami betonowymi – średni.

Działka nr 454/15 stanowi wąski pas gruntu na zapleczu budynku, nie jest używana, teren jest równy, bez nasadzeń. Możliwości inwestycyjne gruntu pogorszone ze na nietypową funkcję w planie – usługi kultury.

 

Uzbrojenie terenu: woda i kanalizacja na działce, prąd w pobliżu w drodze.

 

Działka nr 454/15 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem U – tereny zabudowy usług kultury.

 

bezprzetargowo

 

14.000,00 zł

+ VAT

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 454/2

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 06.07.2020 r.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 25.05.2020 r. do dnia 15.06.2020 r.

 

 

Andrzej Pulit

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł