Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

  Lp.Nr ewidencyjny nieruchomościPow. działki
w ha
Nr
księgi wieczystej
PołożenieOpis nieruchomościPrzeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennegoRodzaj zbyciaCena nieruchomości zł
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
  1.  Działka
nr 3 ark. m. 2,
jedn. rej. G. 5  
  pow. 0,0070 ha  OP1B/00024351/1  Prędocin  Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym nr 3 zbywana na poprawę zagospodarowania działki przyległej
nr 262/8. Działki położne są w środkowej części obrębu Prędocin przy głównej ulicy, w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowo – gospodarczej, ok. 9,5 km od centrum miasta Brzeg – lokalizacja niekorzystna.  Dojazd od północy drogą utwardzoną asfaltem – dobry. Na działce nr 3 znajdują się pozostałości po budynku (ruiny), widoczny mur z cegły.   Uzbrojenie terenu: woda, prąd i kanalizacja. Przyjęto jako średni.
  Działka nr 3 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.    bezprzetargowo  2.000,00 zł  

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 262/8

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 20.01.2021 r.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 09.12.2021 r. do dnia 30.12.2021 r.

                                                                                                                                                          Andrzej Pulit

                                                                                                                                              Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł