Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

  Lp.Nr ewidencyjny nieruchomościPow. działki
w ha
Nr
księgi wieczystej
PołożenieOpis nieruchomościPrzeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennegoRodzaj zbyciaCena nieruchomości zł
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
  1.  Działka
nr 412/2 nr 412/3
jedn. rej. G. 118  
  pow. 0,0005 ha 0,0056 ha   łączna pow. 0,0061 ha  OP1B/00018913/4  Zielęcice  Działki są położone w północnej części obrębu Zielęcice przy ul. Wiejskiej w sąsiedztwie gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej – zabudowa jednorodzinna wolnostojąca, ok. 5 km na zachód od centrum miasta Brzeg – lokalizacja średnio korzystna, kompleks działek z trzech stron otaczają drogi co stanowi umiarkowaną uciążliwość. Działki stanowią teren zieleni. Działka nr 412/2 ma kształt trójkątny, a na jej granicy znajduje się ogrodzenie – siatka metalowa, są posadzone tuje, przez działkę nr 412/3 zgodnie z treścią mapy zasadniczej przebiega również  ogrodzenie z siatki metalowej oraz sieć kanalizacyjna, na mapie zasadniczej widoczny narożnik budynku, który nie jest ujawniony w ewidencji, kształt działki nr 412/3 wąski i wydłużony. Możliwości inwestycyjne działek przyjęto jako pogorszone, kształt regularny, częściowo już zabudowany.   Działki zbywane na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej nr 279.   Dojazd drogą utwardzoną asfaltem – dobry. Uzbrojenie terenu: woda, prąd i kanalizacja. Przyjęto jako dobre.  Działki nr 412/2
i nr 412/3 leżą w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: 4KDD– tereny dróg i ulic publicznych klasy dojazdowej, częściowo 2MNU– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.   
  bezprzetargowo  7.200,00 zł  

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 279

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 18.08.2023 r.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 07.07.2023 r. do dnia 28.07.2023 r.

                                                                                                                                                                      Andrzej Pulit

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł