Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

  Lp.Nr ewidencyjny nieruchomościPow. działki
w ha
Nr
księgi wieczystej
PołożenieOpis nieruchomościPrzeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennegoRodzaj zbyciaCena nieruchomości zł
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
  1.  Działka
nr 410/2 ark. m. 2,
jedn. rej. G. 118  
  pow. 0,0223 ha  OP1B/00018913/4  Zielęcice  Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym nr 410/2 zbywana na poprawę zagospodarowania działki przyległej
nr 281/10. Działki położne w środkowej części obrębu Zielęcice przy ul. Łąkowej w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej – zabudowa jednorodzinna wolnostojąca, ok. 5 km na zachód od centrum miasta Brzeg – lokalizacja korzystna (dobra).  Dojazd od wschodu drogą utwardzoną asfaltem – dobry. Działka nr 410/2 to wąski niezabudowany pas gruntu, przez, który przebiega rów. Brak nasadzeń.   Uzbrojenie terenu: woda, prąd i kanalizacja. Przyjęto jako średni.  
  Działka nr 410/2 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: 5MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, częściowo 3MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.     bezprzetargowo  13.000,00 zł  

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 281/10

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 9.11..2021 r.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 28.09.2021 r. do dnia 19.10.2021 r.

                                                                                                                                                                                             Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                                 Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł