Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej nr 177/1 położonej w Skarbimierzu-Osiedlu.

  Lp.Nr ewidencyjny nieruchomościPow. działki
w ha
Nr
księgi wieczystej
PołożenieOpis nieruchomościPrzeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennegoRodzaj zbyciaCena nieruchomości zł
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
  1.  Działka
nr 171/2 ark. m. 2,
jedn. rej. G. 3  
  pow. 0,0010 ha  OP1B/00021044/5  Skarbimierz-Osiedle  Działka położona w przemysłowej części obrębu Skarbimierz-Osiedle przy ul. Wierzbowej w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji produkcyjnej, ok. 6 km na południowy-zachód od centrum miasta Brzeg – lokalizacja korzystna (dobra). Dojazd od północy drogą utwardzoną asfaltem – dobry. Na działce jest posadowiony fragment budynku produkcyjno-magazynowego. Uzbrojenie terenu: prąd, woda i kanalizacja. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.  Działka nr 171/2 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem 16U/P– tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej.    bezprzetargowo  500,00 zł + VAT

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 177/1.

Wykaz wywiesza się na okres 14 dni od dnia 24.02.2022 r. do dnia 10.03.2022 r.

                                                                                                                                                                      Andrzej Pulit

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł