Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej nr 223 położonej w Skarbimierz-Osiedle.

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości Pow. działki
w ha
Nr
księgi wieczystej
Położenie Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Rodzaj zbycia Cena nieruchomości

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
 

1.

 

Działka
nr 224

ark. m. 5,
jedn. rej. G. 275

 

 

pow.

0,0389 ha

 

OP1B/00048198/4

 

Skarbimierz-Osiedle

 

Działka niezabudowana,  zbywana na poprawę zagospodarowania działki przyległej nr 223 w trakcie zabudowy domem jednorodzinnym. Działka 224 nie jest zagospodarowana, stanowi wąski pas gruntu wzdłuż działki nr 223. Położna w północnej części obrębu Skarbimierz-Osiedle przy drodze głównej ul. Brzeskiej (na skrzyżowaniu z ulicą Kwiatową), w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej, ok 5 km od centrum miasta Brzeg – lokalizacja korzystna. Dojazd drogą asfaltową, urządzoną – dobry.

 

Uzbrojenie terenu: prąd, woda, gaz  i kanalizacja.

 

Działka nr 224 – leży:

kompleksie terenów oznaczonych symbolem

KDZ – tereny dróg publicznych- ulice lokalne.

 

 

bezprzetargowo

 

32.520,33 zł

+ VAT

 

W dziale III księgi wieczystej KW OP1B/00048198/4 – służebność przejazdu i przejścia przez działkę nr 421/12 (obecnie dz. nr 225) i działkę nr 421/11 (obecnie dz. nr 223) na rzecz właściciela działki 421/1 (obecnie dz. nr 223).

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 223

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 14 dni od dnia 15 maja 2018 r. do dnia 29 maja  2018 r.

 

                        Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                                 Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł