Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej nr 260 położonej w Skarbimierz-Osiedle

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny

nieruchomości

Pow.

działki

w ha

Nr księgi

wieczystej

 

Położenie

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Rodzaj zbycia Cena nierucho-

mości

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
 

1.

 

Działka

nr 167/16

ark.m. 2

jedn. rej. G. 174

 

0,0165 ha

 

OP1B/00030978/7

 

Skarbimierz-Osiedle

 

 

Nieruchomość niezabudowana

Położona we wschodniej części obrębu Skarbimierz-Osiedle przy ul. Dębowej w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowo – usługowej (budynki mieszkalne, super market, kościół), ok 3 km od centrum miasta Brzeg – lokalizacja korzystna. Dojazd drogą asfaltową – dobry.

Uzbrojenie terenu: prąd, woda, gaz.

 

Działka nr 167/16 – leży:

– częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem E/G– tereny urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń gazowniczych;

– częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem KDL

tereny dróg i ulic lokalnych.

 

bezprzetargowo

 

10.300,00 zł netto

+

podatek VAT

Działka nie jest obciążona i nie ma żadnych ograniczeń w rozporządzaniu nią. W dziale III księgi wieczystej KW OP1B/00030978/7 – służebność dojazdu nie związana z działką nr 167/16.

Wykaz wywiesza się na okres 14 dni od dnia 08.11.2016r. do dnia 22.11.2016r.

 

                                                                                                                                                         Andrzej Pulit

                                                                                                                                             Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł