Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości Pow. działki
w ha
Nr
księgi wieczystej
Położenie Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Rodzaj zbycia Cena nieruchomości

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
 

1.

 

Działka
nr 260/3

ark. m. 1,
jedn. rej. G. 77

 

 

pow.

0,0409 ha

 

OP1B/00022139/5

 

Łukowice Brzeskie

 

Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym nr 260/3  zbywana na poprawę zagospodarowania działki przyległej zabudowanej
nr 260/1. Działki położne w środkowej części obrębu Łukowice Brzeskie przy drodze głównej., w otoczeniu terenów zabudowy gospodarczej oraz mieszkaniowej, ok. 10 km od centrum miasta Brzeg – lokalizacja średnio korzystna. Dojazd do działek drogą o nawierzchni asfaltowej, urządzoną – dobry.

Działka nr 260/3 stanowi wąski niezabudowany pas gruntu o regularnym kształcie wzdłuż południowej granicy działki nr 260/1. Teren nie jest używany rolniczo.

 

Uzbrojenie terenu: prąd, woda i kanalizacja.

 

 

Działka nr 260/3 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem RU2 – tereny ogrodów i sadów.

 

bezprzetargowo

 

1.600,00 zł

+ VAT

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 260/1

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 02.03.2020 r.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 20.01.2020 r. do dnia 10.02.2020 r.

 

                                                                                  Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz


 

Drukuj Wydrukuj artykuł