Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ograniczonego.

  Lp.Nr ewidencyjny nieruchomościPow. działki
w ha
Nr
księgi wieczystej
PołożenieOpis nieruchomościPrzeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennegoRodzaj zbyciaCena nieruchomości zł
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
  1.  Działka
nr 2/13 jedn. rej. G414   nr 2/14
jedn. rej. G356  
  pow.   0,0346 ha     0,0151 ha   łączna pow. 0,0497 ha        OP1B/00046446/4     OP1B/00044616/3  Żłobizna  Nieruchomości położone we wschodniej części obrębu Żłobizna na skrzyżowaniu ulic Malinowej  i Jaśminowej, w otoczeniu gruntów o funkcji mieszkaniowej, 4000 m od ścisłego centrum miasta Brzeg. Lokalizacja ogólna gruntu korzystna. Sąsiedztwo nowej zabudowy  i skrzyżowania ulic- średnio korzystne.   Działki nr 2/13, nr 2/14 nie są zabudowane, teren jest płaski, kształt działek jest regularny, tworzą jeden kompleks, wcześniej znajdujący się w pasie drogi, obecnie drogę urządzono na działce sąsiedniej. Teren jest z dwóch stron ogrodzony, brak drzewostanu i zakrzaczeń, częściowo utwardzone grysem, ułożone krawężniki. Przez działkę odbywa się dojazd do działek nr 2/8 i nr 2/10, ale działki posiadają też alternatywne wjazdy. Dojazd drogą asfaltową- dobry. Możliwości inwestycyjne pogorszone, obniża je napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia przecinająca działkę, ponadto podziemny przebieg kanalizacji deszczowej. Możliwości inwestycyjne obniżają też gabaryty działek, zbyt mała powierzchnia do zrealizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przeznaczeniem i przy zachowaniu linii zabudowy.   Uzbrojenie terenu: woda, prąd, gaz, kanalizacja.  Działki nr 2/13, nr 2/14 – leżą w kompleksie terenów oznaczonych symbolem 17MN – tereny zabudowy mieszkaniowe jednorodzinnej.  I przetarg ograniczony  62.500,00 zł + VAT

W dziale Isp księgi wieczystej nr OP1B/00044616/3 uprawnienie wynikające z prawa ujawienia w dziale ii innej księgi wieczystej – nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu nr 1/12 z arkusza mapy 2 w Żłobiźnie na niezabudowanym pasie gruntu przy zachodniej granicy działki nr 1/13 z arkusza mapy 2 polegająca na prawie przejazdu i przechodu.

W dziale III księgi wieczystej nr OP1B/00044616/3 służebność drogi koniecznej nie dotyczącej działki nr 2/14.

Sprzedaż w drodze I przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych tj. działek nr 2/8 i nr 2/10 z uwagi na zbyt małą powierzchnię do zrealizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przeznaczeniem i przy zachowaniu linii zabudowy.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 23.01.2023 r. do dnia 13.02.2023 r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 06.03.023 r.

                                                                                                                                                                                                                            Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                                                                Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł