Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Lp.

 

Nr ewidencyjny

nieruchomości

     Pow.

działki

w ha

 

Nr księgi

wieczystej

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

 

Cena

1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9.
 

1.

 

Działka

nr 184/177

ark. m. 4

obręb Skarbimierz- Osiedle

 

2,0390 ha

 

OP1B/00021044/5

 

Nieruchomość niezabudowana położona w zachodniej części obrębu Skarbimierz-Osiedle przy ul. Parkowej (skrzyżowanie z ul. Inwestycyjną) w otoczeniu gruntów o funkcji przemysłowej, przy drodze asfaltowej, ok. 7 km na południowy – zachód od centrum miasta Brzeg – lokalizacja korzystna.

Dojazd dobry od wschodu i północy drogami urządzonymi, asfaltowymi. Działka jest zakrzaczona. Kształt działki prostokątny, korzystny, teren jest równy, brak utrudnień

w zabudowie. Możliwości inwestycyjne dobre.

Działka znajduje się na terenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

 

Uzbrojenie terenu: woda, prąd, kanalizacja, gaz. Przyjęto jako dobre.

 

Działka nr 184/177 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

P– tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

 

 

Przetarg

ustny

nieograniczony

 

930.000,00 zł

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 14 dni od dnia 26.04.2021 r. do dnia 10.05.2021 r.

 

 

                                                                                                                      `                                             Andrzej Pulit

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Skarbimierz


 

Drukuj Wydrukuj artykuł